Hakkımızda

Birçok araştırmacıya göre iletişim becerisinin insan uygarlığıyla aynı eksende değerlendirildiği bilinmektedir. Çağlar boyu farklı biçimlerde iletişim kurmayı öğrenmiş ve başarmış insanın günümüz teknolojik ortamında farklı gereksinim ve olanaklarla da olsa iletişim ihtiyacı artarak devam etmektedir. Bu ihtiyacı çağdaş yöntemlerle karşılayarak estetik değerlerin ve yaratıcılığın öne çıkarıldığı iletişim eğitimi de kaçınılmaz görünmektedir. 21. yüzyılın getirdiği ve her an teknolojik dönüşümle şekillenen gereksinim ve olanakların değerlendirildiği, tasarım, sanat ve bilimsel birikim yaratarak bunları aktarmayı amaçlayan “İletişim Sanatları” bölümünün gerekliliği açıkça görülebilmektedir. Yaşadığımız çağ bireyi ve toplumu da aşarak ülkelerin iletişim sorunları ve çözümlerinin akademik olarak tartışıldığı bir dönemdir. Uluslararası şirketlerin ve devletlerin iletişim stratejileri başlığı altında geliştirdikleri yöntemler değerlendirildiğinde de iletişimin ne kadar evrensel bir uygulama ve çalışma alanı olduğu açıkça görülebilmektedir. Dolayısıyla İletişim Sanatları bölümünün amacı tüm teknolojik ve toplumsal gelişmeleri takip eden evrensel ve nitelikli bir eğitim anlayışıyla, iletişim kültürünü yaygınlaştıracak, değer algısı gelişmiş, yenilikçi ve özgür düşünceye sahip bireyler yetiştirmektir.

İletişim, medya, kültür, tasarım ve sanat gibi farklı katmanların çağdaş anlayışla harmanlanarak aktarıldığı, değişen koşullara uyum sağlayabilen, takım çalışmasına uygun, eleştirel bir bakış ile yeni ve özgün düşünceler üretebilen bireyler olarak mesleğe kazandırmayı amaçlayan bölümümüz öz değerlerini gözeten, disiplinler ve kültürler arası iş birliği kurabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda önder, örnek ve söz sahibi iletişim uzmanları yetiştirmeyi hedeflenmektedir.
Bu içerik 05.10.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 1042 kez okundu.